Ons eerste jaar VCDO zit er op ...

30/09/2022

Wij werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Planet, people & profit zijn de 3 pijlers waar wij naar streven. In alles wat we doen, proberen we de belangen van die drie factoren maximaal te behartigen. Op die manier zorgen we ervoor dat we kunnen blijven ondernemen en meerwaarde creëren in de wereld van vandaag en morgen.

Daarom nemen wij sinds kort deel aan het VCDO, Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Via de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpt het charter ons op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering en toekomst.

Woensdag 21 september 2022 hebben wij ons eerste jaar afgesloten en zo ook ons certificaat in ontvangst mogen nemen.

Dit zijn de inspanningen die wij het eerste jaar VCDO gedaan hebben:

SDG 16: Onze visie/missie hebben wij vertaald in waarden.

SDG 3: Acties om de fysische gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Dit doen we door de medewerkers te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. En zo hebben wij ook een fitnessruimte voorzien waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken.

SDG 3: Wij sensibiliseren onze medewerkers rond verkeersveiligheid.

SDG 7: Zo hebben wij alle bestaande verlichting vervangen door Ledverlichting zowel in de administratieve gebouwen als magazijnen.

SDG 8: Wij moedigen ondernemerschap, creativiteit, innovatie en groei aan bij de medewerkers. Dit doen we o.a. door een ideeënbus, …

SDG 9:Wij zetten in op wetenschappelijk onderzoek, diversificatie en het moderniseren van onze technologische capaciteit. Zo zoeken wij achter een assortiment dat een zo klein mogelijke negatieve impact heeft op ons milieu.

  • Kartonnen rietjes i.p.v. plastic
  • Bordjes, bestek, bekertjes, verpakking … in hout, suikerriet, bio plastic…

SDG 11: Door een drinkwaterfontein te plaatsen en herbruikbare bidons te voorzien voor de medewerkers reduceren wij zo het waterverbruik.

SDG 6: Door de aankoop van elektrische en hybride bedrijfswagens dragen wij bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

SDG 12: De oude dispenser van klanten worden opgehaald en gerecycleerd.

SDG 1: Wij vangen 56 Oekraïense vluchtelingen op in de bedrijfsgebouwen. Op korte tijd werden de bedrijfsgebouwen aangepast om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Webshop powered by Marcando