Visie & Missie

Duurzaamheidsbeleid

Bij Keroma Techniek werken we op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Daarom streven we naar een balans tussen drie pijlers: planet, people & profit. In alles wat we doen, proberen we de belangen van die drie factoren maximaal te behartigen. Want alleen op die manier zorgen we ervoor dat we kunnen blijven ondernemen en meerwaarde creëren in de wereld van vandaag en morgen.

Planeet

Als groothandel en distributeur van hygiëne- en schoonmaakproducten is onze ecologische voetafdruk relatief laag. Er is geen sprake van een productieproces waarbij primaire grondstoffen en water gebruikt worden, noch is er een machinepark dat schadelijk geluid produceert of gevaarlijke werkomstandigheden inhoudt.

Toch heeft Keroma Techniek een impact op het milieu. Daarvan zijn we ons bewust. Om gestructureerd en systematisch maatregelen te nemen, nemen we deel aan het VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen). Voka ondersteunt ons met professionele kennis en gidst ons in het bos van duurzaam ondernemen.

Uiteraard zijn eenmalige acties niet voldoende. We maakten een SWOT-analyse rond duurzaamheid om zo te komen tot een plan van aanpak met voortschrijdend inzicht. Als groothandel is het onze grootste troef dat we onze klanten en gebruikers mee kunnen krijgen in onze visie. Ook jou nemen we graag mee in onze duurzaamheidskaravaan. Belangrijk daarbij is te weten dat we tot op de werkvloer mee raad geven en trainingen voorzien, in samenspraak met de aanbestedende overheid, om zo effectief te werken aan vooraf opgestelde doelstellingen. Denk maar aan informatie over het correct doseren van de producten of waterverbruik verminderen.

Hieronder volgen enkele maatregelen die al getroffen zijn, of in de steigers staan.

Energie

Onze grote opslagloods wordt niet verwarmd of gekoeld, maar enkel vorstvrij gehouden. Onze medewerkers krijgen in de verschillende seizoenen aangepaste werkkledij.

Alle oude tl-armaturen zijn vervangen door veel efficiëntere ledverlichting, zowel in de kantoren als in de magazijnen.

Water

Keroma Techniek beschikt over een groot opvangbekken voor regenwater. Zo belasten we het rioolnetwerk minder bij hevige regenval.

Onze medewerkers krijgen duurzame, hervulbare drinkflessen en een waterfontein op leidingwater in plaats van flessenwater.

Biodiversiteit

Keroma Techniek laat een bijenhotel plaatsen en zorgt voor gevarieerde beplanting voor meer biodiversiteit. In samenspraak met Move Intermodal en Haven Genk willen we bekijken of we dat project kunnen uitbreiden. Dit illustreert hoe duurzaam netwerken kan leiden tot een meer duurzame samenleving.

Afval

Op verschillende locaties in de opslagruimte zijn containers aanwezig. Afvalstromen scheiden we in volgende categorieën:

 • Karton
 • Plastics
 • Restafval

Onze leverancier van afvalzakken verwerkt onze zuivere folie tot nieuwe zakken.

Door de installatie van nieuwe computerschermen verbruiken we 60% minder papier, aangezien we nu ‘kopiëren’ van scherm naar scherm. Zo is er minder papier nodig, maar ook minder inkt en energie. De kosten die we uitsparen, investeren we in meer en betere energiezuinige systemen.

Mobiliteit

Keroma Techniek investeert in hedendaagse transportmiddelen. Zowel vrachtwagens als personenwagens vervangen we tijdig door recente, minder vervuilende vervoersmiddelen. Onze vloot bestaat vandaag uit

 • Twee vrachtwagens met emissienorm 5 en 6
 • Een bestelwagen met emissienorm 6
 • Hybride wagens (vanaf vernieuwing) voor sales en ondersteunend personeel
 • Hybride wagens en volledig elektrische auto’s voor bestuursleden

Wekelijks controleren we de bandenspanning van het wagenpark. Dat resulteert in minder bandenslijtage en minder weerstand, waardoor het verbruik en de vervuiling lager zijn.

Transportroutes plannen we zo ecologisch mogelijk in. We streven naar zo weinig mogelijk naleveringen en groeperen klanten in een regio maximaal. Zo kan het dat we een klant in de buurt proactief contacteren om een bestelling te plaatsen. Na enige tijd en opvolging krijgen we een duidelijk zicht op het verbruik bij onze klanten.
Bij kleine spoedleveringen worden onze accountmanagers of trainers ingeschakeld om een verplaatsing te combineren met een levering.
Door de code 95-opleidingen van onze vrachtwagenchauffeurs doen zij actief aan eco-driving.
Accountmanagers volgen een cursus eco-driving na hun proefperiode, wanneer zij een vast contract krijgen.

Keuze van leveranciers

Keroma Techniek kiest zijn leveranciers doordacht en gaat samenwerkingsverbanden aan in functie van professionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit. Zo hebben de producerende en toeleverende bedrijven een ISO 14001- en ISO 9001-certificaat. Onze hoofdleverancier van duurzame schoonmaakproducten beschikt onder meer over het EMAS-certificaat, alsook verschillende cradle-to-cradle-certificaten en EcoVadis Platinum. Zij zien toe op duurzame bedrijfsvoering van productie tot transport.

Voorts kijken we wat materialen betreft, ook naar het gebruik van gerecycleerde plastics. We werken voornamelijk met Europese producenten uit Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.

Dankzij deze selectiecriteria breidt ons assortiment duurzame producten en materialen voortdurend uit. We schuiven die ook naar voren als eerste oplossing.

Duurzaam assortiment

Naast de inspanningen die we zelf leveren, willen we ook onze klanten een duurzame keuze helpen maken. Binnen het productassortiment zijn er steeds alternatieven die een lage ecologische impact hebben. Deze stellen we actief maar vrijblijvend voor aan ons cliënteel.

We werken heel bewust samen met de marktleider in ecologische schoonmaakmiddelen om de circulaire economie te promoten. Wanneer je producten uit dit assortiment afneemt, ontvang je een klimaatcertificaat, maar ook stickers om je engagement te tonen aan bezoekers, klanten en personeel. Dat certificaat berekent het behaalde effect van je engagement op het milieu en het verbruik van fossiele energiebronnen. We merken dat duurzaamheid interesse wekt, maar niet altijd echt verkoopt. Door het certificaat maak jij je duurzame inspanningen concreet én zichtbaar.

Mensen

Naast verantwoord omgaan met de planeet, draait duurzaam ondernemen ook om zorg voor mensen. Voor het eigen personeel, maar ook voor de bredere maatschappij.

Bij Keroma Techniek zijn we allemaal mensen, ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele voorkeuren, etniciteit enz... Voor ons is het belangrijk dat iedereen zicht thuis voelt. dit gevoel willen wij stimuleren door iedereen te ondersteunen, respecteren en gelijkwaardig te behandelen.

We zijn een familiebedrijf in de echte betekenis van het woord. En bij Keroma Techniek is familie belangrijk! We hebben allemaal verschillende achtergronden en door van deze verschillen te leren worden we als groep sterker. We werken namelijk als team heel nauw samen. We vertalen onze waarden naar respect, flexibiliteit en communicatie.

Net daarom zetten wij ook in op het creëren van een omgeving waar iedereen zich welkom, gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelt om ten volle te participeren. Een inclusieve omgeving die de verschillen omarmt.

Vanuit onze duurzaamheidsperspectief draagt onze inclusieve aanpak elke dag bij aan SDG5: gendergelijkheid en SDG10: ongelijkheid verminderen.

Keroma Techniek streeft door haar inclusieve aanpak naar de gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid. 

Hierbij enkele leidende principes:

 • Wij zijn allemaal mensen, iedereen verdient een gelijkwaardige behandeling.
 • Er is een vlakke structuur aanwezig met een korte keten van communicatie.
 • Keroma Techniek is een veilige ruimte waar er altijd ruimete is voor iedereen om hun hart te luchten en open dialoog.
 • Iedereen krijgt alle kansen en opportuniteiten ongeacht geslacht, gender of seksuele geaardheid.
 • Activiteiten worden zo inclusief mogelijk georganiseerd zodat iedereen zich betrokken voelt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
  Als vaste toeleverancier helpen we organisaties de juiste schoonmaakproducten en -materialen te gebruiken. Op die manier hebben zij samen met Keroma Techniek een positieve impact op de mondiale samenleving. Want hoewel we nog rond de kerktoren leven en werken, geloven we dat onze gezamenlijke impact veel verder reikt. Buy Local – Act Global!

  Keroma Techniek wil een MVO (maatschappelijk verantwoorde onderneming) zijn en laat zich daartoe inspireren door bovenstaand diagram. In onze dagelijkse bedrijfsvoering stellen we personeel, klant, rentabiliteit en milieu centraal. Daarnaast hechten wel veel belang aan de lokale economie.

  De Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten zorgde ervoor dat elke Limburgse stad of gemeente mee wil streven naar een meer duurzame samenleving. Ook wij dragen ons steentje bij op het vlak van de ‘sustainable development goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  De SDG’s zijn een goede indicator en maatstaf voor bedrijven om hun duurzaamheidsstrategie op af te stemmen. Als groothandel kunnen we mooie visies hebben, maar het zijn onze klanten die onze echte vaarrichting bepalen. Samen met Werner & Mertz zorgen we voor een tastbaar certificaat met sprekende cijfers, jaar na jaar vergelijkbaar.

  1) Zaakvoerders Wendy en Jerry zijn planouders. Op regelmatige basis steunen wij goede doelen.

  2) Lokale tewerkstelling en eerlijke lonen. Onze keuze voor duurzame leveranciers zorgt voor minder ontbossing en monocultuur.

  3) Actief inzetten op verantwoorde schoonmaak, ergonomie op het werk en een veilige werkomgeving.

  5) Geen loonverschil voor mannen of vrouwen, genderneutrale toiletten. Er werken in de onderneming zowel mannen als vrouwen.

  6) Opvangbekken voor het hemelwater, intern demineralisatiesysteem

  7) Groen wagenpark: zowel hybride als elektrische wagens 3 laadpalen, ledverlichting

  8) Stabiel businessmodel, contracten van onbepaalde duur en verschaffen van opleidingen (voor medewerkers en klanten)

  9) Focus op technologische innovatie, verbeteren werkomgeving door een nieuw scansysteem voor de magazijniers

  10) Ongelijkheid verminderen gelijke kansen voor iedereen los van leeftijd, geslacht, ras, godsdienst ...

  11) Actief aanbieden van duurzame onderhoudsmiddelen en materialen én opleidingen, steunen van lokale goede doelen

  12) Wij kiezen onze leveranciers op basis van hun milieubeleid en ecologische producten (ecolabels, cradle to cradle, FSC)

  14) Intense samenwerking met Werner & Mertz, actief de markt bespelen om onze klant bewust te maken van waterverontreiniging (microplastics, biociden). Aanbod van ecologische schoonmaakmiddelen + reinigen met osmose water.

  15) Intense samenwerking met Werner & Mertz en grote papierproducenten. En om te biodiversiteit te stimuleren hebben wij recent ook een insectenhotel geplaatst.

  17) Het is een prioriteit om partnerships te sluiten met duurzame leveranciers.

    Webshop powered by Marcando