Historiek

Het bedrijf Keroma Techniek is gestart op 7 februari 1992 als eenmanszaak op de Tulpenstraat 16 in Driehoeven (Genk). Aan het hoofd van het bedrijf staat Dhr. Kerff Robert als algemeen directeur samen met zijn vrouw Mevr. Spalanca Maria als afgevaardigd bestuurster. Zij kozen voor de firmanaam die afgeleid is van hun eigen naam namelijk KErff RObert MAria. 

Als eenmanszaak kende deze firma een snelle groei. Op 22 december 1994 werd de eenmanszaak omgevormd tot de huidige naamloze vennootschap, namelijk Keroma Techniek NV. Deze groei bracht ook een verhuis in maart 1995 met zich mee naar het bedrijvencentrum op de Bosdel 54 (Genk). Niet veel later in september 1995 kwam er een tweede verhuis aan, omwille van uitbreiding. Het bedrijf verhuisde toen naar de Kolenhavenstraat 1, wat tot op heden nog steeds het adres is. De oppervlakte bedroeg in 1995 700 m².

Hoe verloopt de uitbreiding van de gebouwen dan verder? 

1999: de terreinen werden volgebouwd waardoor de oppervlakte uitbreidde tot 1400 m²

2001: er werd overgegaan tot de aankoop van de gebouwen van de Mieënbroekstraat 28 die grenzen aan het gebouw op de Kolenhavenstraat 1.

2002: er werd nogmaals uitgebreid tot een oppervlakte van 2800 m²

2007: het voorste gedeelte van het gebouw werd vernieuwd en uitgebreid

2009: in dit jaar vonden de laatste uitbreidingen plaats. Er werden laad- en loskaden voorzien en nog enkele gebouwen. Het totale oppervlakte bedroeg vanaf toen 7200m².

2018: Wendy en Jerry nemen het roer over van Robert en Maria. Voor de bestaande klanten verandert er niet veel, al worden er achter de schermen vernieuwingen aangebracht, en is de weg naar de toekomst verzekert. 

2021: de geboorte van een nieuwe website met bijhorende webshop is een feit, alsook de koppeling aan het onderliggende ERP systeem. Een zeer illustratieve en intuïtieve webshop maakt de aankoop van onze producten nog eenvoudiger. Ons back-office team blijft een belangrijk aanspreekpunt voor onze klanten. 

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij nog steeds zo veel als mogelijk met eigen transport uitleveren. Dit laat ons toe vat te hebben op onze uitstroom van goederen. Zelfs in moeilijke Corona tijden zijn onze klanten steeds beleverd zoals het hoort. Echter onze eigen leveranciers hadden het moeilijk ons tijdig te beleveren met de schaarse goederen.  

Webshop powered by Marcando